Deinsitucionalizacija

Smernice za deinstitucionalizaciju, uključujući i vanredne situacije UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Naziv originala: Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Autor: Nezvanićni prevod: Maša Pavlović, Ana Stojmenović, Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: MDRI-S

Datum: Juli, 2023

Smernice za pužaoce usluga

Autor: Dr Kosana Beker , Biljana Janjić

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2021.

Izolovane u izolaciji

Komunikacija sa ženama sa mentalnim invaliditetom iz rezidencijalnih ustanova u Srbiji tokom COVID-19 pandemije

Autor: Maja Popović, Marijana Jović, Maša Pavlović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Avgust 2021.

Deinstitucionalizacija žene sa mentalnim invaliditetom

Autor: Dr Kosana Beker, Valentina Lepojević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Avgust 2021.

Sigurne kuće

Kapaciteti za pružanje pristupačne i dostupne usluge ženama sa invaliditetom, stanje u Srbiji – polazna analiza

Autor: Kosana Beker, Tijana Milošević, Andrijana Čović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2020.

Priručnik o EU fondovima

Autor: Ines Bulić Cojocariu, Lazar Stefanović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Maj 2020.

Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama / službama podrške

Autor: Dr Nevena Petrušić

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Decembar 2017.

Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama

Autor: Kosana Beker; Tijana Milošević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Decembar 2017.

Ovde i zidovi imaju uši

Autor: Biljana Janjić, Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Avgust 2017.

Svako dete ima pravo da živi, razvija se i raste u porodičnom okruženju

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Mart 2016.

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autor: Biljana Janjić, Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Mart 2016.

Razbijanje mitova

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Decembar 2013.

Zaustavimo institucionalizaciju. Osnažimo porodice.

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Decembar 2013.

Sklonjeni i zaboravljeni

Segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavac: MDRI-S

Datum: Mart 2013.