Partnerske publikacije

Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Autor: Biljana Janjić, Nataša Milojević, Snežana Lazarević

Izdavac: Udruženje studenata sa hendikepom

Datum: Septembar 2012.

Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: Decembar 2011.

Lokalni servisi podrške

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: April 2011.

Bilten: Diskriminacija

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: Jun 2010.

Pravo da donesem odluku

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: Maj 2010.

Bilten: Obrazovanje

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: April 2010.

Bilten: Deinstitucionalizacija

Autor: Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Datum: Mart 2010.