Tortura i zlostavljanje

Analiza položaja osoba sa invaliditetom tokom kovid-19 krize

Autor: Lazar Stefanović, Snežana Lazarević, Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: MDRI-S

Analiza rada internih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudiskih prava korisnika ustanova socijalne zaštite tokok COVID-19 krize u Republici Srbiji

Autor: Snežana Lazarević; Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: MDRI-S

Zaboravljena deca Srbije

Autor: Erik Rozental, JD, LL.D.(hon), izvršni direktor, Disability Rights International (DRI); Dragana Ćirić Milovanović, MA, direktorka evropskih programa, DRI; Prisila Rodrigez, LL.M, saradnica direktora, DRI; Lori Ahern, predsednica, DRI

Izdavac: DRI i MDRI-S

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja

Autor: Biljana Janjić; Kosana Beker; Valentina Lepojević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Milan M. Marković

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Oktobar 2013.

Sklonjeni i zaboravljeni

Segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavac: MDRI-S

Mučenje kao lečenje

Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji.

Autor: Laurie Ahern; Eric Rosenthal

Izdavac: Disability Rights International