Tortura i zlostavljanje

Ustanove socijalne zaštite za smeštaj dece i odraslih sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19 u Srbiji: 2020-2021

Autor: Snežana Lazarević

Izdavac: MDRI-S

Datum: Septembar 2022.

Analiza položaja osoba sa invaliditetom tokom kovid-19 krize

Autor: Lazar Stefanović, Snežana Lazarević, Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: MDRI-S

Analiza rada internih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudiskih prava korisnika ustanova socijalne zaštite tokok COVID-19 krize u Republici Srbiji

Autor: Snežana Lazarević; Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: MDRI-S

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja

Autor: Biljana Janjić; Kosana Beker; Valentina Lepojević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Milan M. Marković

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Oktobar 2013.