Univerzalnost u praksi

Profil organizacije MDRI-S

Izdavac: MDRI-S

Datum: April 2022.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izdavac: MDRI-S

Datum: Novembar 2014.

Univerzalnost prava u praksi

analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Snežana Lazarević, Lea Šimoković

Izdavac: MDRI-S, People in Need

Datum: Mart 2013.