TIM MDRI-S

Ukoliko ste osoba sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama

i imate problema sa ostvarivanjem svojih prava i smatrate da neko prema vama postupa nepravedno

ili nejednako zato što ste osoba sa invaliditetom, slobodno nam se obratite.

Pružićemo vam podršku stručnim savetom ili konkretnom akcijom.

 Možete nas pozvati na telefon: 064 406 88 55

 

Možete nam pisati na e mail adresu: mdri.serbia@gmail.com

Možete nam poslati pismo na adresu:  Beogradska 18, 11 000 Beograd

Glavni tim čine:

MDRI-S Team member - Maša Pavlović

Maša Pavlović

Projektna menadžerka, Regionalna kancelarija u Srbiji

MDRI-S Team member - Snežana Lazarević

Snežana Lazarević

Saradnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Maja Popović

Maja Popović

Programska saradnica i koordinatorka grupe samozastupnika i samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Stefan Lazarević

Stefan Lazarević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik

MDRI-S Team member - Ana Stojmenović

Ana Stojmenović

Projektna asistentkinja, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Uroš Milošević

Uroš Milošević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Anica Klepo

Anica Klepo

Samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija