Obrazovanje

Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i regulisano je mnogim međunarodnim i domaćim zakonima. Konvencija o pravima deteta je najvažniji međunarodni dokument koji štiti prava deteta i daje smernice državama kako da ta prava poštuju, štite i ostvaruju. Svako dete ima osnovno pravo na obrazovanje i mora mu se pružiti šansa da postigne i održi prihvatljiv nivo učenja. Svako dete je jedinstveno i drugačije na sebi svojstven način. Inkluzivno obrazovanje podstiče i unapređuje razvoj i učenje kod sve dece zato što neguje pristup orjentisanosti na dete, uvodi raznolikost u načinima pripreme i izvođenja nastave i pruža mogućnost upoznavanja i suživota među decom. Svakom detetu je više ili manje potrebna podrška da učestvuje u svakodnevnim  životnim  aktivnostima, izrazi se, komunicira i napreduje. Institucije sistema imaju obavezu da obezbede svakom detetu uslove  kako bi se prava deteta poštovala, širila i ostvarivala.

 

Iz publikacije Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama: Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Autorke:  Biljana Janjić, Nataša Milojević, Snežana Lazarević, Izdavač: Udruženje studenata sa hendikepom, septembar 2012. godine, Beograd – Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja.