Samozastupanje

Početkom 2020. godine pokrenuli smo neformalnu grupu samozastupnica i samozastupnika MDRI-S.

Grupu čine mladi ljudi sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i invaliditetom, koji žele da se

njihov glas čuje i da postupaju po principu "Ništa o nama bez nas" . Cilj osnivanja neformalne grupe samozastupnika i smaozastupnica MDRI-S je da se uz našu podršku, oni osnaže za različite akcije kojima bi doprineli većoj vidljivosti položaja građana i građanki sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i invaliditetom.

Redovno organizujemo radionice osnaživanja na kojima samozastupnici i samozastupnice diskutuju o važnim pitanjima, vodeći se Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. 

Trenutno radimo na prilagođavanju materijala (easy to read) kako bi informacije bile razumljive i pristupačne i drugim osobama sa invaliditetom.

Jedna od ideja je da napravimo i  bazu easy to read fotografija.

Za to nam je potrebna vaša podrška.

Ukoliko želite da finansijski podržite rad samozastupnika i smaozastupnica i na taj način doprinesete boljem položaju osoba s invaliditetom u Srbiji novac možete uplatiti na naš dinarski račun:

RS : 160-347970-80, "Banca Intesa" ad, Beograd

EUR: RS35160005080003757020, „Banca Intesa“ ad, Beograd