Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje/staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada u Zaječaru

14. Jan 2020.

Inicijativa za prava osoba sa mentalniminvaliditetom MDRI-S i Udruženje Naša Kuća pozivaju Vas na jednodnevnu obuku o značaju uključivanja mladih osoba sa mentalnim invaliidtetom u svet rada koju ćemo realizovati u subotu 08. februara 2020. godine u Zaječaru. Obuka je namenjena osobama sa mentalnim invaliditetom, roditeljima/starateljima osoba sa invaliditetom kao i organizacijama osoba sa invaliditetom iz Zaječara i okoline. Obuka je osmišljena da se odvija u dve paralelne grupe. Jednu grupu činiće osobe sa mentalnim invaliditetom, a drugu roditelji/staratelji osoba sa invaliditetom i/ili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Organizator obezbeđuje osveženje i ručak tokom trajanja obuke. Putni troškovi, svim učesnicima i učesnicama koji nisu iz Zaječara biće refundirani. Detaljan poziv i program obuke možete preuzeti ovde. Potvrdu o učešću na obuci možete poslati na e -mail adresu prijava.mdri.serbia@gmail.com, najkasnije do četvrtka 06. februara 2020. godine do 12 sati. Obuku realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem Naša Kuća iz Beograda u okviru projekta „Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER.“ Projekat je deo grant šeme – Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih. MDRI-S & Naša Kuća