Obuka za osobe sa invaliditetom, roditelje/staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

16. Sep 2019.

Inicijativa za prava osoba sa mentalniminvaliditetom MDRI-S i Udruženje Naša Kuća pozivaju Vas na jednodnevnu obuku o značaju uključivanja mladih osoba sa mentalnim invaliidtetom u svet rada koju ćemo realizovati u subotu 28. septembra 2019.godine u Leskovcu. Obuka je namenjena osobama sa mentalnim invaliditetom, roditeljima/starateljima osoba sa invaliditetom kao i organizacijama osoba sa invaliditetom. Obuka je osmišljena da se odvija u dve paralelne grupe. Jednu grupu činiće osobe sa mentalnim invaliditetom, a drugu roditelji/staratelji osoba sa invaliditetom i/ili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Molimo Vas da potvrdu o učešću na obuci pošaljete na e-mail adresu mdri.serbia@gmail.com, najkasnije do četvrtka,26. septembra 2019.godine do 12 sati. Poziv u celosti kao i program rada možete preuzeti ovde. Obuku za osobe sa invaliditetom, roditelje/staratelje osoba sa invaliditetom i organizacije osoba sa invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem Naša Kuća iz Beograda realizuje u okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom( Equality before the law as a precondition for employment of persons with disabilities) EQUALIZER, koji podržava Evropska unija. Projekat se realizuje od decembra 2018 – decembra 2020. godine.    Tokom obuke razgovoraće se o važnosti poslovne sposobnosti, nacionalnom zakonodavstvu i politikama vezanim za poslovnu sposobnosti, procedurama za lišavanje poslovne sposobnosti i pravima osoba sa invaliditetom u postupku lišavanja (zastupanje, saslušanje, revizija). Takođe, učesnici će biti informisani o mogućnostima da se uključe u socijalno preduzetništvo, kako kao preduzetnici, tako i kao zaposleni u takvim preduzećima.  Učesnici će dobiti opsežan materijal o ovom pitanju i takođe, biće informisani o modelima donošenja odluka uz podršku. A osobe sa mentalnim invaliditetom dobiće prilagođen material rađen u format lakom za razumevanje.