Obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

14. May 2019.

Poštovane/ i, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom, koju ćemo realizovati 22. maja 2019. godine u Beogradu. U okviru obuke planiramo da održimo i infosesiju sa lokalnim organizacijama sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom. Obuka je namenjena omladinskim radnicima/cama u direktnom radu sa mladima koji imaju određeno iskustvo i interesovanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa, stručnjacima/stručnjakinjama u direktnom radu sa mladima sa mentalnim invaliditetom kao i onim omladinskim radnicima/cama koji žele da prošire svoja znanja o radu i uključivanju mladih sa  mentalnim invaliditetom. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom i unaprede svoja znanja i veštine potrebne za pružanje kvalitetne podrške mladima sa mentalnim invaliditetom kroz interaktivni rad i diskusiju.  Učesnici/ce obuke imaće priliku da čuju iskustvo u radu organiuacije ŽMIG koja godinama radi na uključivanju mladih sa teškoćama u omladinske aktivnosti. Trening će držati predstavnici/ce MDRI- S i omladinska radnica koja ima višegodišnje  iskustvo u uključivanju mladih, Marijana Jović. Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno su teškom položaju osobe sa intetlektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Stavljanje odraslih osoba sa invaliditetom pod starateljstvo, kroz lišenje poslovne sposobnosti ili produženje roditeljskog prava, dovodi do uskraćivanja prava na brak i partnerske odnose, roditeljstvo, odluku o mestu stanovanja, medicinske i zdravstvene intervencije, uskraćivanje biračkog prava i direktno uskraćivanje prava na građansku participaciju, raspolaganje finansijama i imovinom, različita ugovaranja pa čak i volontiranje. Mladi sa mentalnim invaliidtetom su u posebnom riziku od lišenja građanskih prava. Po završetku obrazovanja, nemaju mogućnost zaposlenja ili daljeg školovanja zbog nedostatka podrške te su pod rizikom od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije. Ručak i osveženje tokom trajanja obuke biće obezbeđeni. Molimo Vas da popunite kratku prijavnu tabelu i pošaljete nam na email adresu mdri.serbia@gmail.com do 20. maja 2019. godine. Program rada poslaćemo nakon prijave učesnica/ka.  Obuku realizujemo u okviru projekta „Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: orgaizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom II“, koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. S poštovanjem, Tim MDRI-S