Tim MDRI

Tim MDRI čine osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica i profesionalci/ke sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju podrške i zastupanju prava osoba sa invaliditetom i zalaganju za sistemske reforme po svim pitanjima koja se tiču ove grupe osoba.

Našim aktivnostima koodinira Upravni odbor sastavljen od pet članova koji čine: psihološkinja, magistarka ljudskih prava, dva člana porodice osoba sa invaliditetom i pravnica.

U rad MDRI može se uključiti svako ko je posvećen unapređenju položaja osoba s invaliditetom i ko poštuje vrednosti i ciljeve za koje se naša organizacija zalaže.