Tim MDRI-S

Tim MDRI -S čine osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica i profesionalci/ke sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju podrške i zastupanju prava osoba sa invaliditetom i zalaganju za sistemske reforme po svim pitanjima koja se tiču ove grupe osoba.

Našim aktivnostima koodinira Upravni odbor sastavljen od pet članova koji čine: psihološkinja, majka osobe sa invaliditetom, dva samozastupnika i pravnica.

Glavni tim čine:

MDRI-S Team member - Maša Pavlović

Maša Pavlović

Projektna menadžerka, Regionalna kancelarija u Srbiji

MDRI-S Team member - Snežana Lazarević

Snežana Lazarević

Saradnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Maja Popović

Maja Popović

Programska saradnica i koordinatorka grupe samozastupnika i samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Stefan Lazarević

Stefan Lazarević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik

MDRI-S Team member - Ana Stojmenović

Ana Stojmenović

Projektna asistentkinja, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Uroš Milošević

Uroš Milošević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik, MDRI-S, Beograd, Srbija

MDRI-S Team member - Anica Klepo

Anica Klepo

Samozastupnica, MDRI-S, Beograd, Srbija