MDRI-S Team member - Uroš Milošević

Uroš Milošević

Član upravnog odbora MDRI-S i samozastupnik, MDRI-S, Beograd, Srbija


Uroš Milošević je član upravnog odbora i samozastupnik u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Deo je neformalne grupe samozastupnika i samozastupnica od 2020. godine. Grupu čine mladi ljudi sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom koji žele da se njihov glas čuje po principu „Ništa o nama bez nas“. Kao deo grupe samozastupnika i smaozastupnica, Uroš učestvuje na konferencijama i sastancima sa donosiocima odluka govoreći o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.

Uroš je student treće godine Akademije strukovnih studija, Visoka hotelijerska škola, na smeru Gastronomija.