Anketa o položaju osoba sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji

20. Sep 2022.

Drage građanke i građani Republike Srbije,

Zainteresovani smo da saznamo kako vidite situaciju u kojoj se nalaze osobe sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta da popunite ovu anketu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1QdsuzuBnFxvO4-s_Q_SHllbEp9Fi5fHf2-J94B947YmM3A/viewform?usp=sf_link

Anketa će biti otvorena do ponedeljka, 26. septembra 2022. godine.

Svi odgovori su poverljivi i anonimni.

Ova aktivnost sprovodi se u cilju podrške zagovaračkim inicijativamau vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je jedna od podržanih OGD.

Hvala unapred na izdvojenom vremenu i saradnji!