„Isterivači/ce diskriminacije“ - vršnjačka podrška deci sa smetnjama u razvoju

27. Feb 2015.

MDRI-S i partnerska organizacija Inicijativa za inkluziju VelikiMali su od 20. do 21. februara 2015. godine održale radionice i razgovore sa Panelom mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Razgovarali smo o položaju dece sa smetnjama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite, pravu svake osobe na život u porodičnom okruženju i lokalnoj zajednici, kao i o potrebama i položaju mladih u Srbiji. Mladi „Isterivači diskriminacije“ su kroz radionice igre uloga proveli vreme „u cipelama“ dece korisnika rezidencijalnih ustanova u pokušaju da se njihov glas čuje, u ulozi pružaoca usluga ili aktivista i aktivistkinje organizacija civilnog društva istraživajući aktivnosti zastupanja za unapređenje ostvarivanja prava deteta. Vršnjačka podrška je ključni aspekt prihvatanja i razumevanje različitosti i ostvarivanja ravnopravnosti svakog deteta u cilju kvalitetne društvene uključenosti i dostojanstvenog života za svaku osobu. Radionice su održane u okviru projekta „Deca sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama kao žrtve višestruke diskriminacije“ koji finansira Evropska unije u okviru Support to Civil Society Facility 2013. 10177321_898670540163809_8908356382314472634_n  10987702_898670713497125_8084486268565195263_n  10347555_898670670163796_2566091798561194603_n