Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za osobe sa invaliditetom

09. Jun 2021.

Poštovani,

Mi smo tim organizacije koja se zove Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Kroz istraživanje o o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom želimo da sakupimo informacije koje će nam pomoći da doprinesemo položaju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom. Zato nas zanima Vaše mišljenje i iskustvo.

Ovo istraživanje realizujemo u okviru projekta Proces pridruživanja Evropskoj uniji i položaj osoba sa invaliditetom tokom pandemije COVID-19 – EUQUALITY II, podržanog od strane Švedske u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Opšti cilj projekta je doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava osoba sa invaliditetom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji sa fokusom na efekte pandemije COVID-19 u Srbiji.

Popunjavanje upitnika možete započeti na linku https://forms.gle/1Dh1CiiDjVbiYKeW6

 Ukoliko Vam  zatreba podrška u popunjavanju upitnika, možete je potražiti od ukućana.

Zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu!

S poštovanjem,

MDRI-S tim

Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.#EUQUALITY#EUQUALITYII