Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za poslodavce

09. Jun 2021.

Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ovo istraživanje realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u okviru projekta Proces pridruživanja Evropskoj uniji i položaj osoba sa invaliditetom tokom pandemije COVID-19 – EUQUALITY II, podržanog od strane Švedske u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Opšti cilj projekta je doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava osoba sa invaliditetom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji sa fokusom na efekte pandemije COVID-19 u Srbiji.

Saznanja do kojih dođemo upitnikom biće iskorišćena za utvrđivanje stanja i pokretanje inicijative za izmenu pravilnika o proceni radne sposobnosti u Srbiji.


Upitnik je u potpunosti anoniman. Bavi se iskustvima i stavovima poslodavaca u vezi sa zapošavanjem osoba sa mentalnim invaliditetom.  Za njegovo popunjavanje biće Vam potrebno oko 15 minuta, a možete mu pristupiti na linku https://forms.gle/VjZbY2dUkD1YUh6C6

Unapred Vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu!

S poštovanjem,

MDRI-S tim

Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.#EUQUALITY#EUQUALITYII