Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za roditelje/staratelje osoba sa invaliditetom

09. Jun 2021.

Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovo istraživanje realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u okviru projekta Proces pridruživanja Evropskoj uniji i položaj osoba sa invaliditetom tokom pandemije COVID-19 – EUQUALITY II, podržanog od strane Švedske u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Opšti cilj projekta je doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava osoba sa invaliditetom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji sa fokusom na efekte pandemije COVID-19 u Srbiji.

Saznanja do kojih dođemo upitnikom biće iskorišćena za utvrđivanje stanja i pokretanje inicijative za izmenu pravilnika o proceni radne sposobnosti u Srbiji.

Upitnik je u potpunosti anoniman. Bavi se iskustvima roditelja/staratelja osoba sa mentalnim invaliditetom u vezi sa zapošavanjem njihove dece. Za njegovo popunjavanje biće Vam potrebno oko 15 minuta, a možete mu pristupiti na linku https://forms.gle/uK988t4noneLSdrB8

Unapred Vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu!

S poštovanjem,

MDRI-S tim

Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.#EUQUALITY#EUQUALITYII