Izbor, podrška, odluka – razvijanje modela donošenja odluka uz podršku u Srbiji

19. May 2017.

 

Šta je donošenje odluka uz podršku?

„Neki vid mentorstva. Podrška pri donošenju odluka znači da drugima ukazujemo na poteškoće i mogućnosti sa kojima bi se susreli prilikom donošenja odluka, ali krajnju odluku prepuštamo njima samima.“

U okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“, MDRI-S je dodelio četiri mala granta organizacijama civilnog društva koje rade na razvijanju modela donošenje odluka uz podršku kao alternative starateljstvu. Ženska mirovna grupa ŽMIG iz Pančeva realizuje projekat „Izbor, podrška, odluka“ a sveukupan cilj projekta je postavljanje osnova za razvijanje modela donošenja odluka uz podršku, koji će biti osmišljen u okviru omladinskog programa ŽMIG-a, uz direktnu uključenost mladih sa teškoćama, njihovih porodica i mladih iz široke populacije. Posebno važan resurs u ovom procesu uspostavljanja modela donošenja odluku uz podršku predstavljaju mladi iz široke populacije koji učestvuju u omladinskom programu ŽMIG-a, s obzirom da poznaju mlade sa teškoćama, da se sa njima druže i da zajednički učestvuju u mnogim aktivnostima, zbog čega oni mogu da budu izuzetno značajna vršnjačka podrška.

„Nema svaka osoba mogućnost da samostalno donosi odluke. Mnogo njih je prinuđeno da radi ono što je protiv njihove volje zbog različitih životnih okolnosti u kojima se nalaze.“

U martu smo sa 15 mladih osoba sa i bez teškoća realizovali radionicu o donošenju odluka uz podršku. Osnovna ideja bila je da se mladi upoznaju sa konceptom poslovne sposobnosti, diskriminacijom i položajem mladih sa invaliditetom u našem društvu. Razgovarali su o tome šta je sve potrebno da bi mogli da ispune svoje određene želje a to je bio uvod za temu donošenja odluka uz podršku, kako bi čitav proces mogli da raščlane na više sitnih koraka i shvate sveukupnost i kompleksnost postupka. Zajedno sa mladima smo razjasnili šta je sve neophodno da bi se jedna želja ostvarila, odnosno, šta sve podrazumeva proces donošenja odluka – od želje da nešto uradimo, preko planiranja koraka koji su neophodni za ostvarenje želje, osoba koje u tom procesu učestvuju i koje nam mogu pružiti podršku, potrebnih resursa, do samog ostvarenja želje. Osnovni cilj je bio da se mladi podsete koraka u procesu donošenja odluka, kako bi mogli da sagledaju šta je sve neophodno da bi se u taj proces uključili.

„Nije uvek moguće samostalno doneti odluku jer se neke od njih mogu ticati i drugih ljudi pa je važno uzeti u obzir i njihovu tačku gledišta. Isto tako, često se možemo naći u poziciji da drugi odlučuju umesto nas.“

----------------------

„Donošenje odluka uz podršku je kad tražiš pomoć od rodbine ili prijatelja ili stručnog mentora ili asistenta.“