Kada je tretman tortura: Zaštita osoba sa invaliditetom smeštenih u institucijama

31. May 2013.

Sada je dostupan članak Erika Rozentala i Lori Ahern „Kada je tretman tortura: Zaštita osoba sa invaliditetom smeštenih u institucijama“ (Eric Rosenthal & Laurie Ahern: When Treatment is Torture: Protecting People with Disabilities Detained in Institutions, Human Rights Brief, vol. 19/2, 2012). Širom sveta, osobe sa invaliditetom su podvrgnute lošem tretmanu u psihijatrijskim bolnicama, sirotištima, domovima za negu i drugim institucijama. Veliki deo tog zlostavljanja je posledica zapostavljanja i nedostatka nege – loši, nehigijenski uslovi, nedostatak tretmana i zastareli sistemi koji izopštavaju ljude iz društva. Međutim, ponekada bol i patnja jesu direktna posledica postupanja za čije se ciljeve navode pružanje tretmana, nege ili zaštite. Rastući je stav da bol nanet u ime pružanja tretmana može biti kršenje međunarodnog prava. U određenim okolnostima, on može dosegnuti i nivo torture. Ovaj članak opisuje takve promene i prepoznaje izazove koji se mogu javiti u budućnosti. Autori se oslanjaju na svoje iskustvo iz rada pri Disability Rights International  (ranije MDRI Mental Disability Rights International), organizaciji koja se više od dvadeset godina angažuje u dokumentovanju, otkrivanju i suprotstavljanju zloupotreba nad osobama sa invaliditetom. Ceo članak  možete preuzeti ovde - Kada je tretman tortura PREVOD