Kako iskoristiti sredstva Evropske unije za ostvarivanje prava na samostalni život?

18. Mar 2013.

Izvršna direktorka MDRI-S Dragana Ćirić Milovanović prisustvovala je konferenciji “CRPD and the EU Structural Funds: the way ahead for independent living” (Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Strukturni fondovi: put napred za samostalan život) koja se održala 7. maja u Briselu. Događaj je organizovala Evropska regionalna kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a učesnici su bili predstavnici vodećih evropskih organizacija iz ove oblasti te pravni eksperti.Raspravljalo se o tome kako efektivno i odgovorno ulagati sredstva Evropske unije u sisteme država članica koji će podržati potpuno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo. Istaknuto je da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ima pravne implikacije koje se tiču načina na koji će Evropska unija trošiti sredstva. Samim tim, s obzirom na obaveze koje je Evropska unija preuzela ratifikacijom Konvencije, ona mora osigurati da države ne ulažu sredstva za usluge i oblike koji segregišu osobe sa invaliditetom – kao što su na primer ustanove za smeštaj osoba s mentalnim teškoćama. Razgovaralo se i o tome koji konkretni modeli mogu doprineti tome da osobe sa invaliditetom ostvare ptavo na samostalni život. Na događaju su predstavljena dva izveštaja o ovoj temi:
“Getting a Life: Living Independently and Being Included in the Community” autora profesora Gerarda Quinna, sa Nacionalnog irskog sveučilišta u Galwayu;
Predstavnica MDRI-S prisustvovala je ovom događaju zahvaljujući Balkanskoj mreži za socijalnu inkluziju, a čiji sastanak je usledio 8. maja. Na sastanku se diskutovalo o trenutnim aktivnostima mreže organizacija te planovima za buduću saradnju.