Konkurs za male grantove "Donošenje odluka uz podršku"

11. Oct 2016.

logo-projektaInicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S objavljuje konkurs za male grantove pod nazivom „Donošenje odluka uz podršku“ koji treba da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom. Opšti ciljevi projekata u okviru konkursa "Donošenje odluka uz podršku" su:

  • unapređivanje zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom koji su lišeni poslovne sposobnosti ili su u riziku da budu lišeni poslovne sposobnosti,
  • razvijanje praktičnih modela donošenja odluka uz podršku koji treba direktno da podrže osobe sa invaliditetom, ali i da doprinesu daljoj reformi zakonodavstva u oblasti starateljstva nad odraslima u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje su registrovane u Republici Srbiji i koje su direktno odgovorne za pripremu, upravljanje projektom i izveštavanje. Prioritet će imati organizacije koje okupljaju osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama ili organizacije koje pružaju podršku ovim osobama. Osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama moraju biti direktno uključene u pripremu i realizaciju projekta. Ukupan iznos za finansiranje malih grantova je 1.460.000,00 RSD, a pojedinačni grant ne sme da iznosi više od 365.000,00 RSD. Predlozi projekta se podnose do 01. novembra 2016. godine na email adresu mdri.serbia@gmail.com. Detaljne informacije o konkursu Prijavni formular Donošenje odluka uz podršku: pojam i odlučivanje (prezentacija) Konkurs za male grantove „Donošenja odluka uz podršku“ je deo projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“, koji realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR Country-based scheme 2015 & 2016).