Korak bliže – saradnja sa pravnim klinikama za pitanja diskriminacije

06. Sep 2017.

U okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“ organizacija MDRI-S radi u partnerstvu sa Pravnim fakuletetom Univerziteta u Beogradu. Partnerstvo se zasniva na predavanjima i radionicama o diskriminaciji osoba sa mentalnim invaliditetom i obezbeđivanju mogućnosti stažiranja za studente i studentkinje, polaznike pravne klinike za pitanja diskriminacije. Tokom 2017. godine, radile smo polaznicima i polaznicama pravne klinike za pitanja diskriminacije na Pravnom fakultetu u Beogradu i Nišu. Neki studenti su nastavili svoje angažovanje u organizaciji MDRI-S. [caption id="attachment_1901" align="alignleft" width="300"] Dušan Jovanović[/caption] Dušan Jovanović je student IV godine Pravnog fakulteta u Beogradu, polaznik pravne klinike za pitanja diskriminacije, a u organizaciji MDRI-S je aktivno učestvovao u prikupljanju i unosu podataka u okviru istraživanja uloge centara za socijalni rad u pitanjima starateljstva nad odraslim osobama sa invaliditetom. O svom iskustvu u MDRI-S kaže:  „Aktivnosti sa MDRI-S su mi bile veoma korisne i zanimljive. Upoznao sam se sa izuzetno važnim temama tretmana osoba sa invaliditetom u Srbiji i idejama za poboljšanje njihovog položaja. Usput bih pohvalio i odličnu atmosferu i srdačno gostoprimstvo ljudi iz MDRI-S.“ ----------------------------------------------- [caption id="attachment_1891" align="alignleft" width="200"] Teodora Milošević[/caption] Teodora Milošević je apsolventkinja Pravnog fakulteta u Beogradu, polaznica pravne klinike za pitanja diskriminacije, a sa nama je radila na organizovanju obuka za pružaoce osluga o nasilju nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama. O svom iskustvu u MDRI-S kaže:

„S obzirom, da sam već kao polaznica Pravne klinike za pitanja diskriminacije imala prilike da se upoznam sa osnovnim problemima sa kojima se suočavaju pripadnici ugroženih zajednica, nove uvide i tek korak bliže u sferi zaštite prava uspela sam da sagledam kroz rad MDRI-S.

Teme koje se obrađuju u sklopu obuka i radionica nisu one koje često viđamo na raznim sredstvima informisanja. Osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, koje sam imala prilike da upoznam, ne srećemo svaki dan, ali to ne znači da one ne postoje i da treba od njih da okrećemo glavu.

Marginalizovanje i zanemarivanje ovih osoba znači da dižemo ruke i od osnovnih principa ljudskih prava, a to je ono što sam kao učesnica brojnih aktivnosti u sklopu MDRI-S naučila da još više vrednujem i poštujem.“

Partnerstvo sa pravnim klinikama za pitanja diskriminacije u Beogradu i Nišu ima za cilj da unapredi praktična i teorijska znanja i veštine polaznika i polaznica i da ih informiše o položaju osoba sa mentalnim invaliditetom kako bi kroz direktno iskustvo u organizacijama civilnog društva imali bolje razumevanje položaja i načina ostvarivanja prava ovih osoba. Zahvaljujemo se fakultetima na mogućnosti saradnje, a posebno Dr Ivani Krstić, profesorki Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dr Neveni Petrušić, profesorki Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu na angažovanju u oblasti unapređivanja ravnopravnosti osoba sa mentalnim invaliditetom pred zakonom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kliničko pravno obrazovanje" predstavlja interaktivni metod edukacije studenata prava, koji ima za cilj da ih obuči onim praktičnim veštinama koje će im biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetentno, savesno i sa visokim profesionalnim moralom. Moglo bi se najjednostavnije reći da je to metod "učenja iz iskustva" ili "učenja na osnovu činjenja". Prvenstveni cilj jeste da studente uči praktičnim veštinama i profesionalnoj odgovornosti, dajući im mogućnost da primenjuju pravo na žive ljude u stvarnim životnim situacijama, te da na taj način postanu svesni sopstvene odgovornosti pred klijentima, sudom i svojom profesijom. Drugi glavni zadatak pravnih klinika jeste da obezbedi besplatnu pravnu pomoć za one društvene grupe koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti. Takva misija trebalo bi da formira visoke moralne standarde za sve koji se bave pravom, a prva lekcija u tom smislu morala bi biti razumevanje i prihvatanje ideje da ljudi bez moći i novca zaslužuju jednak pravni tretman u društvu.

[caption id="attachment_1890" align="aligncenter" width="300"] Ivan, Teodora, Maja, Maša, Biljana, Dušan, Joel[/caption]