Međunarodna konferencija “Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom”

26. Apr 2013.

partneri

Beograd, 21-22. maj 2013. godine

Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 470

U okviru projekta PERSON, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Disability Rights International i Kancelarijom UN za ljudska prava (OHCHR) organizuje međunarodnu konferenciju „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom“, koja će biti održana 21-22. maja 2013. godine u Beogradu. Konferencija će se baviti pitanjima poslovne sposobnosti i deinstucionalizacije sa posebnim osvrtom na osobe sa intelektulanim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama. Prvi dan konferencije posvećen je mogućnostima i izazovima reforme sistema starateljstva, posebno u odnosu na međunarodne obaveze preuzete ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Život u zajednici i deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom i njihova povezanost sa pitanjem poslovne sposobnosti su teme drugog dana. Konferencija je posvećena donosiocima odluka, predstavnicima međunarodnih organizacija, sudstva, pravnim ekspertima, nezavisnim institucijama, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim akterima koji treba da iniciraju i sprovode reforme. Konferencija će okupiti međunarodne i domaće eksperte, predstavike relevantih institucija, praktičare i organizacije civilnog društva koje rade na unapređenju realizacije prava osoba sa invaliditetom. Ovde možete preuzeti detaljan program rada konferencije - Agenda Prijava je obavezna i broj učesnika je ograničen. Stoga Vas molimo da svoje učešće potvrdite najkasnije do 15. Maja 2013. godine slanjem poruke na adrese: mdri.serbia@gmail.com i poverenik@ravnopravnost.gov.rs, ili telefonom na broj +381 11 38 37 204. S poštovanjem,
Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Dragana Ćirić Milovanović, Izvršna direktorka MDRI-S

Projekat PERSON (Partnership to Ensure Reforms of Supports in Other Nations) ima za cilj unapređenje kompetencija organizacija civilnog društva u zemljama Balkana na regionalnom i nacionalnom nivou kako bi strateški zastupale i pratile reforme koje se tiču ostvarivanja prava osoba sa intelektualnim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama. Projekat PERSON finansira Generalni direktorat za proširenje Evropske unije u okviru pretpristupnog instrumenta (IPA). Konferenciju kofinansira Disability Rights International i Kancelarija UN za ljudska prava u Srbiji (OHCHR). Download Conference announcement in English - Conference announcement_May 21-22 Download Agenda in English - Agenda partneri-2