Međunarodna pravnička konferencija o članu 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

25. Oct 2013.

U Sofiji je 16. i 17. oktobra održana međunarodna pravnička konferencija o sadržini, implementaciji i izazovima vezanim za član 12. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Tom prilikom razmatrana su dostignuća i potencijal nove međunarodnopravne norme o poslovnoj sposobnosti osoba sa invaliditetom, izazovi u njenoj nacionalnoj implementaciji, kao i projekti reforme nacionalnih sistema u svetlu promene koja predviđa da je puna poslovna sposobnost univerzalno ljudsko pravo i preduslov punopravnog uživanja svih ljudskih prava na jednakim osnovama. Organizator skupa bio je Bugarski centar za neprofitno pravo (BCNL), koji je tom prilikom predstavio svoj višegodišnji rad na struktuiranju bugarskog modela poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom i odlučivanja uz podršku. Na skupu su, između ostalih govorili i profesor Gerard Quinn, dr Michael Bach, sudija i profesor Kristin Booth Glen, a učesnicima se obratio i Ombudsman Republike Bugarske, kao i pravni eksperti i aktivisti iz više zemalja. 18. oktobra održan je regionalni sastanak za predstavnike zemalja balkanskog regiona, pri čemu su prezentacije održali i partneri sa projekta PERSON, između ostalih i pravni saradnik MDRI-S Milan M. Marković, koji je ukazao na nedostatak političke volje i blokadu pravne refore na datom polju, ali i izdvojio saradnju sa kancelarijama Republičkog zaštitnika građana i Poverenikom za ravnopravnost. [nggallery id=8]