Obrazovanje i život u zajednici - okrugli sto u Subotici

03. Nov 2015.

Moje pravo - Vaša obaveza U petak, 06. novembra 2015. godine, MDRI-S organizuje okrugli sto na temu obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju koja su na institucionalnom smeštaju. Okrugli sto će biti održan u Subotici, u Gradskoj kući (Trg slobode br. 1) s početkom u 13 časova. Na okruglom stolu ćemo predstaviti postojeće podatke o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju koja su na institucionalnom smeštaju u cilju otvaranja konstruktivne diskusije o teškoćama i barijerama i pronalaženju mogućih rešenja na lokalnom nivou pri ostvarivanja prava na obrazovanje ove grupe dece. Takođe, predstavićemo i raspoložive mehanizme za zaštitu od diskriminacije, odnosno aktivnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na unapređenju ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Pozivamo vas da prisustvujete okruglom stolu i date doprinos unapređenju položaja dece koja su na institucionalnom smeštaju. Podršku realizaciji okruglog stola obezbeđuje Udruženje za pomoć osobama sa autizmom iz Subotice. Okrugli sto je aktivnost u okviru projekta "Deca sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama kao žrtve višestruke diskriminacije", koji sprovodimo u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo. Pozivno pismo i program rada Projekat podržavaju Evropska unija u okviru programa Civil Society Facility 2013. i Centar za interaktivnu pedagogiju i Fondacija za otvoreno društvo u okviru programa Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja.