ODRŽAN DRUGI DIJALOG O PRAVIMA DETETA „SRBIJA PO MERI DETETA – INFRASTRUKTURA I IZAZOVI U SPROVOĐENJU“

08. Nov 2022.

Maša Pavlović i Snežana Lazarević iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S učestvovale su u dijalogu o pravima deteta koje je Centar za prava deteta (CPD) održao je, 4. novembra 2022. godine u Beogradu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji. Dijalog je održan u okviru konferencije Univerzalni periodični pregled (UPR): diskusija o ispunjenosti preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg ciklusa, koju je organizovala Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, čiji je CPD član i ujedno koordinator Klastera za prava deteta.

Saopštenje u celosti možete preuzeti ovde.