Održan okrugli sto na temu: Kako podstaći uključivanje osoba sa invalidtetom u društvo kroz javno-privatno partnerstvo?

18. Mar 2013.

Inicijativa za prava osoba sa  mentalnim invaliditetom MDRI-S organizovala je 30. septembra u Medija centru okrugli sto na temu: "Kako podstaći uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo kroz javno/privatno partnerstvo?." Okrugli sto je održan u okviru projekta: „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“‚ koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ i u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da se kroz uspostavljanje mreže lokalnih aktera poboljšaju postojeći i kreiraju novi servisi usluga namenjeni osobama sa invaliditetom te da se promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Okruglom stolu su prisustvovali  predstavnici i predstavnice Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva rada i socijalne politike, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Gradske opštine Zvezdara, Evropskog pokreta, BCIF-a, Grupe 484 i predstavnici i predstavnice brojnih organizacija osoba sa invaliditetom. U okviru teme predstavljene su trenutne mogućnosti i ograničenja vezana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Posebna pažnja posvećena je značaju socijalnog preduzetništva kao pogodnom modelu za uključivanje osoba iz marginalizovanih grupa. Učesnici su se složili da je, uprkos činjenici da ne postoji sveobuhavtni pravni okvir kojim se uređuje postojanje socijalnih preduzeća u Srbiji,  za razvoj socijalnog preduzetništva veoma važno umrežavanje svih aktera na lokalnom nivou, predstavnika institucija i predstavnika  organizacija civilnog društva. Kao primer dobre prakse predstavljeno je Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju ‚‚Naša kuća“ koje je pokrenulo proizvodnju papirnih kesa i na taj način obezbedilo svojim korisnicima da se radno angažuju, steknu osećaj društvenog pripadanja i nezavisnosti. Rad Udruženja podržan je od strane Gradske opštine Zvezdara koja je prepoznala ovaj koncept u okviru svojih strateških planova. Tim povodom predstavnica Opštine Zvezdara Radmila Urošević istakla je da je socijalno preduzetništvo priča od opšteg interesa i da bi opštine trebalo da favorizuju tu priču i pomognu razvoj tog koncepta. Takođe, na okruglom stolu je predstavljen Informator o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo (elektronsku verziju preuzmite ovde) u kojemu su predstavljene sve teme o kojima je bilo reči na sažet i jednostavan način. Informator nastoji da pojasni koncept socijalnog preduzetništva kroz ideju javno – privatnog partnerstva koji su u Srbiji nedovoljno razvijeni i stavlja ih u kontekst zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Istovremeno se pojašnjavaju uloge i veze lokalne zajednice, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva (OCD) i osoba sa invaliditetom.