Položaj osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 pandemije u kontekstu pridruživanja EU

30. Sep 2020.

Društveno-politička kriza izazvana pandemijom Covid-19 imala je velike posledice na osobe sa invaliditetom, posebno one smeštene u institucijama socijalne zaštite širom sveta. Pored znatno viših stopa zaraze u institucijama u odnosu na opštu populaciju, korisnici ustanova bili su nesrazmerno pogođeni merama koje je donosila Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i pojedinačnim praksama u ustanovama za smeštaj.

Uvođenje mera rezultiralo je uskraćivanjem ljudskih prava osobama sa invaliditetom i osobama bez invaliditeta. Međutim, važno je napomenuti da su prava osoba sa invaliditetom koja žive u ustanovama socijalne zaštite bila u znatno većem obimu ograničena i da su ograničenja trajala duže.

Iako treba da predstavlja meru zaštite od koronavirusa, ograničenje lične slobode korisnika ustanova socijalne zaštite je neproporcionalna mera, predugo traje, te se isti efekat može postići manjim ograničenjem prava.