Poziv na infosesiju za poslodavce „Zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom“

11. Jun 2020.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i  Udruženje Naša kuća iz Beograda Vas pozivaju na infosesiju za poslodavce o značaju uključivanja mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada. Na infosesiji će biti predstavljene beneficije koje može da ostvari poslodavac kada zaposli osobu sa invaliditetom (za prilagođavanje radnog mesta, refundaciju zarade radnom asistentu, subvenciju zarade za osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, itd.) prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i obaveze poslodavaca prema istom zakonu. Govoriće se i o projektu Savetnik za zapošljavanje. Infosesija će se održati 22. juna 2020.godine od 10-13 časova, u Aranđelovcu.  Učešće na infosesiji je besplatno. Molimo Vas da potvrdu svog učešća pošaljete na e-mail adresu prijava.mdri.serbia@gmail.com najkasnije do petka 19. juna 2020. godine. Agendu događaja poslaćemo nakon prijave učesnika/ca. Infosesiju za poslodavce realizuje MDRI-S  u partnerstvu sa Udruženjem Naša kuća iz Beograda  u okviru projekta „Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER.“ Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ koji podržava Evropska unija, a su-finansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. S poštovanjem, MDRI-S i Naša kuća