Poziv na obuku za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje/staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

11. Jun 2020.

Inicijativa za prava osoba sa mentalniminvaliditetom MDRI-S i Udruženje Naša Kuća pozivaju Vas na jednodnevnu obuku o značaju uključivanja mladih osoba sa mentalnim invaliidtetom u svet rada koju ćemo realizovati u četvrtak 25. juna 2020. godine u Beogradu. Obuka je namenjena osobama sa mentalnim invaliditetom, roditeljima/starateljima osoba sa invaliditetom kao i organizacijama osoba sa invaliditetom. Obuka je osmišljena da se odvija u dve paralelne grupe. Jednu grupu činiće osobe sa mentalnim invaliditetom, a drugu roditelji/staratelji osoba sa invaliditetom i/ili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Tokom obuke razgovoraće se o važnosti poslovne sposobnosti, nacionalnom zakonodavstvu i politikama vezanim za poslovnu sposobnosti, procedurama za lišavanje poslovne sposobnosti i pravima osoba sa invaliditetom u postupku lišavanja (zastupanje, saslušanje, revizija). Takođe, učesnici će biti informisani o mogućnostima da se uključe u socijalno preduzetništvo, kako kao preduzetnici, tako i kao zaposleni u takvim preduzećima. Učesnici će dobiti opsežan materijal o ovom pitanju i takođe, biće informisani o modelima donošenja odluka uz podršku. A osobe sa mentalnim invaliditetom dobiće prilagođen materijal rađen u formatu lakom za razumevanje. Organizator obezbeđuje osveženje i ručak tokom trajanja obuke. Mesto održavanja obuke kao i program rada poslaćemo nakon prijave. Molimo Vas da potvrdu o učešću na obuci pošaljete na email adresu prijava.mdri.serbia@gmail.com, najkasnije do ponedeljka 22. juna 2020. godine do 12 sati. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Maji Popović iz organizacije MDRI-S na email mpopovic@driadvocacy.org , ili broj telefona +381 60 406 88 55. Obuku za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje/staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem Naša kuća iz Beograda u okviru projekta „Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER.“ Projekat je deo grant šeme – Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih. S poštovanjem, MDRI-S i Naša kuća