Poziv na seminar - 16.05.2011.

18. Mar 2013.

Disability Rights International

i

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Pozivaju Vas na Seminar o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Seminar će biti posvećen pravima dece sa smetnjama u razvoju  i odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.  Cilj seminara je stvaranje mreže organizacija, aktivistkinja i aktivista za ljudska prava koji će zastupati, štititi i promovisati prava osoba s invaliditetom.  Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i pravnicama, studentima/kinjama završnih godina prava (prednost će imati osobe s prethodnim iskustvom u oblasti ljudskih prava), kao i aktivistima i aktivistkinjama organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Predavači i predavačice biće domaći i strani ekperti i eskpertkinje ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovom seminaru, molimo Vas da:

do 21. maja 2011. godine.