Pravo deteta na život u porodici kao realnost

06. Jun 2013.

Počela je panevropska kampanja Otvaramo vrata za decu Evrope!

Kampanjom Otvaramo vrata za decu Evrope koordiniraju organizacije Eurochild i Hope and Homes for Children, a kampanja uključuje organizacije i mreže organizacija za decu iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije, Grčke, Mađarske, Letonije, Litvanije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Ukrajine. Cilj panevropske kampanje zastupanja Otvaramo vrata za decu Evrope je unapređenje kvaliteta života dece i mladih koji su u riziku ili u procesu napuštanja alternativne brige širom Evrope, kroz promovisanje deinstitucionalizacije. Verujemo da je neophodna sveobuhvatna transformacija usluga za decu kako bi im se garantovao bolji život. Kampanjom Otvaramo vrata za decu Evrope u Srbiji koordinira Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS. Kompletno saopštenje možete  preuzeti ovde - Pravo deteta na život u porodici kao realnost