Predstavljanje izveštaja o položaju dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u institucijama socijalne zaštite

18. Mar 2013.

Pet godina nakon izveštaja „Mučenje kao lečenje“, koji je Disability Rights International (tada MDRI) objavila u novembru 2007. godine, lokalni tim ove organizacije (MDRI-S) sa partnerima objavljuje novi izveštaj pod nazivom „Sklonjeni i zaboravljeni - segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“. MDRI-S će predstaviti svoje nalaze koji opisuju još uvek prisutna kršenja ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji, koji su prinuđeni da svoj život provode u institucijama. Izveštaj opisuje decu i odrasle koji žive u izolaciji, bez ikakvih sadržaja, i ukazuje na uskraćivanje medicinskih tretmana, zloupotrebu lekova i još uvek neregulisanu upotrebu fizičkog sputavanja ovih osoba. MDRI-S poseduje foto dokumentaciju koja potkrepljuje ove nalaze. Predstavljanje izveštaja održaće se u utorak, 9.10.2012. u 12:00 sati u Velikoj sali Medija centra, Terazije 3. Simultani prevod je obezbeđen