Publikacija Inkluzivno obrazovanje: često postavljena pitanja

18. Mar 2013.

Snežana Lazarević aktivistkinja je MDRI-S (učesnica u izradi Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja i podzakonskih akata), a ujedno i majka tinejdžera s autizmom uključenog u redovno obrazovanje. Svakodnevno se kroz svoj rad, ali i privatno suočava sa raznim pitanjima roditelja dece koja imaju neku vrstu teškoće. Naime, novi zakonski okvir u obrazovanju omogućava svoj deci da pohađaju najbližu redovnu školu te definiše pravo na podršku u obrazovanju. Međutim proces kojim dete treba navedeno pravo da ostvari zahteva aktivni angažman roditelja, a istovremeno je vrlo složen i u određenoj meri nejasan. Iz tih razloga Snežana je odlučila da objedini ona pitanja koja joj roditelji najčešće upućuju vezano za obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i dati prave informacije u formi pitanja i odgovora. MDRI-S prepoznao je ovo kao vrlo korisnu inicijativu i odštampao ovu publikaciju u 1000 primeraka. U elektronskom obliku možete ju preuzeti ovde, a ukoliko kao organizacija, udruženje, škola ili vrtić želite da dobijete više odštampanih primeraka, kontaktirajte nas. Publikacija je odštampana uz finansijsku podršku Američke ambasade u Srbiji.