Saopštenje sa Konferencije o unapređenju položaja i poštovanju prava osoba sa invaliditetom

06. Jul 2023.

 

/public/documents/upload/dokumenta/saopstenje final.pdf

Saopštenje

 

 Beograd, Srbija, 6. jul 2023. godine –  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S realizovala je Konferenciju o unapređenju položaja i poštovanju prava osoba sa invaliditetom  u sredu, 5. jula 2023. Cilj ove konferencije bio je predstavljanje Analize usklađenosti javnih politika sa standardima ljudskih prava osoba sa invaliditetom i zakonskim okvirom u Republici Srbiji, iskustva dijaloga sa donosiocima odluka, kao i dve strategije u formatu lakom za razumevanje.

 

Konferencija o unapređenju položaja i poštovanju prava osoba sa invaliditetom ujedno je i završni događaj projekta “Otvoreni dijalog: put ka inkluzivnom društvu – DIsALOGUE”, koji MDRI-S realizuje u sklopu programa podrške ”Dijalog promena”. Ovim projektom nastojali smo da  unapredimo dijalog između naše organizacije, osoba sa invaliditetom i nadležnih ministarstava jer je neophodno zajedničko delovanje svih aktera kako bi se obezbedilo unapređenje propisa u Republici Srbiji, kao i njihovo usklađivanje sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

 

Na prvoj panel diskusiji koju je otvorila Maša Pavlović, projektna menadžerka MDRI-S, govornice su istakle važnost dijaloga i partnerstva organizacija civilnog društva i različitih državnih institucija, mapirani su zajednički potencijali i kako zajednički možemo da rešavamo važne probleme u našem društvu. “Po pravilu,  do politika i odluka se ne može doći bez dijaloga”, istakla je panelistkinja Ivana Joksimović, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Akcenat na važnosti dijaloga dala je i Marina Lukić, projektna menadžerka u Beogradskoj otvorenoj školi koja je istakla da je važno da dijalog bude inkluzivan, transparentan i da se čuje glas svih. Koordinatorka Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava Sonja Tošković je istakla saradnju koje organizacije civilnog društva koje čine platformu imaju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, između ostalog, i u okviru Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava.

 

Na drugoj panel diskusiji članovi neformalne grupe samozastupnika MDRI-S, Stefan Lazarević i Milica Sekulić su predstavili kako su izgledali sastanci sa donosiocima odluka, kao i kako je izgledao rad na kreiranju dokumenata u formatu lakom za razumevanje. Kada su u pitanju sastanci, panelisti su istakli da im je važna razmena mišljenja u malim grupama, kao i da žele da ih neko sasluša i razume, što su ovi sastanci i postigli. “Dok ne čujemo osobu koja živi taj život, ne možemo da spoznamo sve aspekte” je jedna od poruka ovog skupa, zato je važno da nastavimo da osnažujemo osobe sa invaliditetom da se bore za svoja prava i da puste svoj glas. Kada su u pitanju javne politike, grupa samozastupnika je, kako bi se obezbedila informacijska pristupačnost, u format lak za razumevanje priredila Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine i Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2022. do 2026. godine.

 

Treća panel diskusija bila je posvećana predstavljanju Analize usklađenosti javnih politika sa standardima ljudskih prava osoba sa invaliditetom i zakonskim okvirom u Republici Srbiji, koju su kreirale autorke Dragana Ćirić Milovanović i Snežana Lazarević. U dokumentu se analizira u kojoj meri su Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period od 2020. do 2024. godine i Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022–2026. godine usklađene sa standardima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koju je Srbija ratifikovala 2009. godine. Ova analiza nije kritika već uvid u to koliko se naše zakonodavstvo približilo standardima Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, istakla je autorka i panelistkinja Snežana Lazarević. Neki od ciljeva i mera obe strategije su zajednički, i oni su bili predmet analize a to su: poslovna sposobnost, zapošljavanje, samostalan život i uključivanje u zajednicu/ razvoj usluga u zajednici.

 

O projektu

 

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S realizuje projekat „Otvoreni dijalog: put ka inkluzivnom društvu - DIsALOGUE“ u okviru  Programa podrške civilnom društvu „Dijalog promena – podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”, koji BOŠ sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat “Dijalog promena“ želi da odgovori na postojeće izazove u saradnji organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti prilikom donošenja odluka i kreiranja javnih politika za rešavanje konkretnih problema u zajednici. Takođe, projekat želi doprineti povećanju vidljivosti, razumevanju i sveukupnom prihvatanju dijaloga kao ključnog instrumenta za donošenje odluka i rešavanje problema od javnog interesa.

„Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za  podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i  pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita  potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija,  migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport.  EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji  više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.“

S poštovanjem,

MDRI-S tim