Seminar o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom u Zaječaru

18. Mar 2013.

U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“, u Zaječaru je 11. i 12. decembra u prostorijama Gradske uprave grada Zaječar, održan prvi modul seminara o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Na prvom modulu učesnici su bili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i hraniteljskih porodica, predstavnici specijalnih škola i nacionalne službe za zapošljavanje i predstavnici lokalne samouprave. To je bila prilika da se učesnici sastanu i razmene iskustva, uoče koji su to problemi ključni na lokalnom nivou kada je reč o položaju osoba sa invaliditetom i predlože neke od ideja koje bi mogle da se realizuju uz učešće svih stejkholdera, a što će doprineti  poboljšanju položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Sledeći modul planirano je da se održi u Zaječaru početkom marta. Tema drugog modula biće Socijalno preduzetništvo - od ideje do realizacije. Učesnici će imati prilike da dobiju informacije o zakonskom okviru socijalnog preduzetništva u Srbiji, ali i smernice i savete kako da neke od ideja realizuju.