Srbija: „posvećena inkluziji“ dok finansira segregaciju

06. Apr 2016.

U Ženevi ovog popodneva delegacija Republike Srbije pokušala je da ubedi Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom da je “posvećena inkluziji”. Juče je u selu Stamnica, udaljenom 120 kilometara od Beograda, zvanično otvoren novoizgrađeni objekat za smeštaj 122 korisnika, kao dodatak ustanovi koja trenutno na smeštaju ima 344 korisnika. U ovoj instituciji skladište se deca i mlade osobe sa smetnjama u razvoju, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. MDAC i MDRI-S pozivaju Vladu Republike Srbije da napusti plan jačanja ove institucije i, umesto toga, pronađe adekvatna rešenja u zajednici za ovu decu mlade ljude. Institucija Stamnica, MDRI-SAleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uložiće 300 miliona dinara u institucije socijalne zaštite, dok je u jačanje kapaciteta ove ustanove, uz opremanje i završetak radova, uloženo više od 66 miliona dinara. Ova vest stigla je tik pre nego što je delegacija Republike Srbije saopštila Komitetu UN da podstiče „razvoj usluga u zajednici“ za osobe sa invaliditetom – što predstavlja obavezu države u skladu sa preuzetim obavezama definisanim u Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom. Danas, Republika Srbija finansira 6 institucija za decu sa smetnjama u razvoju i 15 institucija za odrasle osobe sa invaliditetom u kojima je smešteno više od 6,000 korisnika. Dodatnih 3.000 mesta nalazi se u velikim psihijatrijskim bolnicama. Dragana Ciric Milovanovic, direktorka MDRI-S, koja vrši redovan monitoring ustanova u Srbiji, pružila je informacije Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom. “Dok ovde razgovaramo, u Srbiji se otvara novi objekat za više od 100 korisnika dok se još sredstava usmerava za jačanje kapaciteta postojećih rezidencijalnih ustanova. Srbija mora odmah prestati sa praksom svih oblika segregacije osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama i obezbediti alternativna rešenja institucijalizaciji razvojem servisa podrške u zajednici“. „Stepen licemerja koji je Vlada Republike Srbije pokazala je zapanjujući,“ rekao je Stiven Alen – direktor za kampanje MDAC koji je ove nedelje u Ženevi. „Vlada treba progutati svoj ponos i napustiti plan da popuni ovih 112 kreveta. Umesto toga, Srbija treba da finansira usluge u zajednici koje su alternativa institucijama i sa organizacijama civilnog društva da radi na razvoju sveobuhvatnog plana za deinstitucionalizaciju,“ rekao je Alen.