Učešće u projektu DISCIT. Priključite se!

07. Aug 2014.

Iako je faza intervjuisanja u okviru projekta DISCIT uspešno tekla, nakon više od 20 kompletiranih intervjua, i dalje postoji pet profila koji nam nedostaju. U pitanju su: -osobe sa intelektualnim poteškoćama (muška osoba rođena 1945.-1955.); -osobe sa oštećenjem vida (muškarac rođen 1945.-1955. i žena rođena 1985.-1995.); -osobe sa psihosocijalnim poteškoćama (muškarac rođen 1945.-1955. i žena rođena 1985.-1995.). Ponovo pozivamo i molimo sve osobe koje se uklapaju u navedeni profil, kao i organizacije čiji su članovi/ce zainteresovani/e, da nam se jave na navedeni kontakt, radi anonimnih intervjua u okviru projekta DISCIT, koji za cilj ima stvaranje novog socijalnog modela za puno ukljucivanje osoba sa invaliditetom u drustva evropskih zemalja. Hvala vam unapred. mdri.serbia@gmail.com ili 060 406 88 55 www.discit.eu www.mdri-s.org