Učešće u projektu DISCIT.Priključi se!

23. Jun 2014.

Poštovani/a, U okviru projekta DISCIT – Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani realizujemo istraživanje čiji je zadatak identifikovanje faktora ili uslova koji trenutno onemogućavaju ili umanjuju mogućnost osobama sa invaliditetom da budu aktivni građani. Kroz intervjue i životne priče osoba sa invaliditetom želimo da identifikujemo ključne uslove (barijere i mogućnosti) za aktivno građanstvo osoba sa invaliditetom i da otkrijemo kako su se ti uslovi menjali kroz vreme. Intervjuisanje će obuhvatiti 12 muškaraca i 12 žena sa oštećenjem vida, oštećenjem sluha, teškoćama u kretanju, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama u tri starosne grupe (osobe rođene oko 1950, osobe rođene oko 1970. i one rođene oko 1990. godine). Pozivamo osobe sa invaliditetom da učestvuju u intervjuisanju i doprinesu razumevanju mogućnosti i prepreka za primenu aktivnog građanstva u Srbiji. Ukoliko želite da budete deo istraživanja, pošaljite nam kratku prijavu na email adresu mdri.serbia@gmail.com ili nas pozovite telefonom na brojeve 011 38 37 204 ili 060 406 88 55 a mi ćemo Vam obezbediti dalje informacije i detalje oko intervjua. Kompletan poziv možete preuzeti  ovde .