Zaustavimo institucionalizaciju: Da se naš glas čuje!

06. Jun 2022.

Pozivamo vas da se priključite infosesiji i doprinesete procesu javnih konsultacija.

Infosesija će se održati 09.06.2022 u 12 časova putem Zoom platforme.

Registrujte se na: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_4aPOQGkFRC-HJxI9onOroQ

 

Prevod na srpski znakovni jezik biće omogućen.

 

Komitet za prava osoba sa invaliditetom je 20. maja 2022. godine objavio nacrt Smernica o deinstitucionalizaciji, uključujući i vanredne situacije i pokrenuo proces javnih konsultacija, koji će trajati do 30. 06. 2022. godine.

Nacrt Smernica (na engleskom jeziku) možete pronaći na sledećem linku https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-submissions-draft-guidelines-deinstitutionalization-including?fbclid=IwAR3rpaJQ2DCZ35OraihvG9ORgbrUlG-lAnML7iofzMJPfM4S-C946ua17Bo

Cilj Nacrta smernica je da pomogne državama članicama u ispunjavanju njihovih obaveza prema članu 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, o samostalnom životu i uključivanju  u zajednicu.

Globalna koalicija za deinstitucionalizaciju (GC-DI) podržava Komitet u pripremi smernica. Između ostalog, GC-DI želi da obezbedi široko učešće osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, uključujući ljude koji žive u institucijama i/ ili imaju iskustvo  institucionalizacije, u procesu javnih konsultacija.

MDRI-S će održati jednočasovnu infosesiju kako bi približili  pozadinu  nacrta Smernica, njihovu svrhu i ključne elemente.

Događaj organizujemo uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji.