Završena obuka pravnika i aktivista o pravima osoba sa invaliditetom

18. Mar 2013.

Završen je seminar za pravnike i aktiviste na temu Prava osoba sa invaliditetom. Seminar je organizovan od strane MDRI-S, a uz podršku Disability Rights International-a te je obuhvatio 3 dvodnevna modula na kojima su predavači bili domaći i strani eksperti. Gerard Quinn, Eva Szeli, Nevena Vučković Šahović, Erin Richardson i Kosana Beker predstavili su međunarodne okvire u oblastima poslovne sposobnosti, inkluzivnog obrazovanja i prava deteta te razmenili svoja iskustva sa učesnicima. Na seminaru je učestvovalo 22 pravnika i aktivista sa interesom za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici su bili iz organizacija za ljudska prava, advokatskih kancelarija, kao i iz nezavisnih institucija. Učesnici su kao najpozitivnije aspekte seminara ocenili odabir predavača kao “istinskih stručnjaka”, interaktivnu formu seminara, timski rad te način na koji su predavači prenosili informacije koji je podsticao “nove koncepte razmišljanja”.