POSLEDNJE VESTI

24 06 2021

Zaboravljena deca Srbije - Sažetak

U izveštaju ,,Mučenje kao lečenje”, koji je Disability Rights International (DRI) obj...
21 06 2021

Procena pristupačnosti usluga za planiranja porodice namenjenih osobama iz marginalizovanih grupa u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu...
09 06 2021

Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za poslodavce

Poštovani, Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju o stavovima i preprekama za zapo...
09 06 2021

Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za osobe sa invaliditetom

Poštovani, Mi smo tim organizacije koja se zove Inicijativa za prava osoba sa mentalni...
09 06 2021

Istraživanje o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom_za roditelje/staratelje osoba sa invaliditetom

Poštovani, Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju o stavovima i preprekama za zapo...
04 06 2021
25 02 2021

Poziv za objavljivanje članaka i tematskog dodatka – produženje roka

Projekat: Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim...
10 02 2021

Poziv za objavljivanje članaka i tematskog dodatka

Projekat: Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim...
25 01 2021

Odluka o angažovanju Agencije za izradu plana komunikacije

U cilju unapređenja interne i eksterne komunikacije i veće vidljivosti rezultata projekta, 30. dec...
20 01 2021