POSLEDNJE VESTI

19 09 2017

Poziv za izradu plakata na temu "Poslovna sposobnost - naše pravo!"

LICEULICE I MDRI-S KROZ PROGRAM IZ DOBRIH RAZLOGA pozivaju  dizajnere i kreativce vešte...
06 09 2017

Korak bliže – saradnja sa pravnim klinikama za pitanja diskriminacije

U okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pre...
06 09 2017

Ljudska prava u Srbiji: Univerzalni periodični pregled

Savet za ljudska prava je u junu 2017. godine objavio poziv organizacijama civilnog društva d...
06 09 2017

„Podrška za odluku“ – pilotiranje odlučivanja uz podršku

Zahvaljujući projektu „Podrška za odluku“ okupila se družina različitih sudbina i...
23 06 2017

Pronaći odgovor na nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

O nasilju koje preživljavaju žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji...
19 05 2017
19 05 2017

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Kako bi se zakonodavstvo i praksa u Republici Srbiji usaglasili sa „promenom paradigme“...
31 10 2016

Obuka za advokate „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI...
11 10 2016

Konkurs za male grantove "Donošenje odluka uz podršku"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S objavljuje konkurs za male grantove pod...
12 08 2016

Vršnjačka podrška društvenom uključivanju

Tokom 2015/16. godine, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S sprovela je niz...