POSLEDNJE VESTI

19 05 2017
19 05 2017

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Kako bi se zakonodavstvo i praksa u Republici Srbiji usaglasili sa „promenom paradigme“...
31 10 2016

Obuka za advokate „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI...
11 10 2016

Konkurs za male grantove "Donošenje odluka uz podršku"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S objavljuje konkurs za male grantove pod...
12 08 2016

Vršnjačka podrška društvenom uključivanju

Tokom 2015/16. godine, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S sprovela je niz...
10 06 2016

Konferencija za štampu „Odgovornost Srbije za kršenje prava osoba sa invaliditetom“

Utorak, 14. jun 2016. godine, od 12 do 14h Medija centar Beograd, Terazije 3 Inicijativa za pr...
09 06 2016

Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio zabrinutost i uputio Srbiji dugačak spisak preporuka

Komitet za prava osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija je razmatrao Inicijalni izveštaj o...
19 04 2016

Isključivanje dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovanja

Oko 60% dece sa smetnjama u razvoju osnovnoškolskog uzrasta u rezidencijalnim ustanovama u Sr...
06 04 2016

Srbija: „posvećena inkluziji“ dok finansira segregaciju

U Ženevi ovog popodneva delegacija Republike Srbije pokušala je da ubedi Komitet UN za prava...
14 03 2016

Konferencija: Obrazovanje kao preduslov ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Inicijativa za inkluziju VelikiMali,...