Zapošljavanje

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa intelektualnim teškoćama, je veoma važno. Zapošljavanje je ključ za socijalno uključivanje: “to je jedan od važnih puteva ka prevenciji socijalnog isključivanja i ka podršci nezavisnom životu i dostojanstvu”. U većini slučajeva rad osnažuje čoveka sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u njegovoj ulozi odraslog pojedinca, vodi ka povećanju kontrole nad sopstvenim životom, donosi nova interesovanja i društvene aktivnosti i razvija praktične sposobnosti. Za obogaćivanje različitih društvenih uloga  odraslih osoba, najbitnije je ostvarivanje prava na rad, koje podrazumeva: ostvarivanje potreba za delovanjem i ispoljavanjem sopstvenih potencijala; ostvarivanje socijalnih kontakata i razmene; organizaciju vremena i adekvatnu strukturu i kontinuitet svrsishodnih aktivnosti; osećanje svrhe i smisla života. Raditi posao koji ima smisao sa sobom nosi pozitivno ocenjivanje čoveka od okoline. Ljudi koji rade doprinose društvu stvaraju vrednosti, pomažu ostalima, plaćaju poreze, kupuju robu, koriste usluge i sl.

Informator o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo, Autorke: Lea Šimoković,  Ivona Gvozdenović, Dragana Ćirić Milovanović,, Izdavač: MDRI-S, septembar 2011.godine, Beograd – Informator.pdf
 

Radi obogaćivanja različitih društvenih uloga za odrasle osobe najbitnije je ostvarivanje prava na rad koje podrazumeva: ostvarivanje potrebe za delovanjem i ispoljavanjem sopstvenih potencijala; ostvarivanje socijalnih kontakata i razmene; organizaciju vremena i adekvatnu strukturu i kontinuitet svrsishodnih aktivnosti; osećanje svrhe i smisla života. Raditi posao koji ima smisao, sa sobom nosi pozitivno ocenjivanje čoveka od okoline. Ljudi koji rade doprinose društvu: stvaraju vrednosti, pomažu ostalima, plaćaju poreze, kupuju robu i koriste usluge i sl.

Projekat „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno-privatno partnerstvo“ realizovala je Inicijativa MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ i u saradnji sa Gradskom opštinom „Zvezdara“ i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF) uz finansijsku podršku Evropske unije o okviru projekta „Podrška civilnom društvu“. Glavni cilj projekta bio je da se kroz uspostavljanje mreže lokalnih aktera poboljšaju postojeći i kreiraju novi servisi usluga namenjeni osobama sa invaliditetom te da se promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja ovih osoba. Tokom projekta, osobe sa invaliditetom, roditelji-staratelji, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, lokalne samouprave i javni pružoaci usluga na tri lokacije u Srbiji – u Zaječaru, Paraćinu i Leskovcu imali su prilike da se sretnu, razmene iskustva i uspostave saradnju. Oni su tokom radinica stekli znanje o zakonskom okviru koji reguliše zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji i njegovim ograničenjima za pojedine grupe ljudi, mogućim oblicima zapošljavanja u okviru trenutnih zakonskih mogućnosti, primerima dobre prakse i značaju umrežavanja na lokalnom nivou. Više o pojedinačnim radionicama možete pročitati u vestima, a ovde pogledajte video-snimke sa sve tri lokacije da se upoznate sa konkretnim idejama, savetima za umrežavanje i diskusijama učesnika.